O SimhaYoga

Jemná tantrická hatha jóga s energií čaker inspirovaná uvolňujícími technikami kontinuum movement pro probouzení vlastní bio-inteligence těla, kundalini mantrami, uvolňování psoatu (svalu duše), ohnivé rituály YAGNA tantry pravé ruky a zpěv manter s harmoniem

Laskavá sebepéče a praxe zaměřená na uvolnění a pohlazení nervového systému nikoli na komplikované jógové pozice. Vnitřní prožitek. Abychom ten život žili a vnímali v každé buňce. V přítomnosti.

Skupinové lekce a semináře i individuální lekce – osobní práce s klienty dle jejich potřeb.

 

Zakladatelka Ing. Dagmar Volfová   ~   Kala Aryavrat

Původem absolventka VŠCHT v oboru potravinářství a biochemie s praxí v managementu po několika letech strávených v Indii a Thajsku nyní učí tantrickou hatha jógu inspirovanou kontinuum movement a rituály tantry pravé ruky v různých koutech ČR a na záletech do Indie, Indočíny či Kolumbie. Hraje na harmonium a píše články o své cestě světlem i stínem a provází na cestě za vnitřním poznáním.

 

Kurzy, studia, certifikáty a tak…

– certifikát Yoga Teacher 500+ (Agama Yoga, Koh Phangan Thajsko a Trika Yoga Risikesh 2012/2013)

– pětiletý výcvik rituálů tradiční tantry, ohnivých rituálů YAGNA a mantra meditací v Indii u Guruji Rajkumar Baswar (Saoneer, Indie 2013 – 2018)

– dvouletý vzdělávací kurz „Jóga v širších souvislostech“ – Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekt jógy (jóga terapie s prvky spirální dynamiky-spirální jógy a Iengar jógy, 2016-2017 Hlavice, ČR)

– Kontinuum movement – studium technik vedoucích k probouzení bio-inteligence našeho těla na Somatische Akademie Berlin (Německo 2017 – 2020)

– škola bederních svalů u Michaely Olivie Cusanové (2016 – 2019)

– Art of Dying – provázení smrtí a umění žít (2012 Rishikesh, Indie)

– workshopy Tantry (2012, 2013 Indie a Thajsko)

– management pobočky Trika Yoga v Rishikeshi v severní Indii (sezónní měsíce v letech 2013–2015)

– lektorování a asistence při školení učitelů na thajské unierzitě Agama Yoga (2014)

– Level 1-10 tantrické jógové univerzity Agama yoga (2012 – 2014)

– meditační tiché retreaty v severní i jižní Indii a Thajsku

– Introduction to Buddhism (2012 Dharamsala, Indie)

– kurzy tantrické astrologie, reiki, reflexologie

– intuitivní tanec

– ženské kruhy a skupiny

 

Přes 1000 odučených hodin jógových lekcí a seminářů v Indii, Thajsku, na Bali, v Irsku a ČR.
Nyní působí více v ČR s příležitostnými cestami do Asie s jógou – do Indie  či Vietnamu nebo Kolumbie.

 

„Tantra praví poznej sebe a poznáš celý Vesmír. A tak poznávám a pozývám další aby se přidali k této zajímavé expedici do nitra svého. Těší mě po letech cestování a (sebe)studia navracet se domů, do Čech a podělit se o poznatky, metody a přístupy, které snad mohou být inspirací i dalším. Jedním z nich je i poznání, že ta cesta hned tak nekončí. Vždy máme co objevovat a i přes všechno to křižování zeměkoule je cesta dovnitř pro mě asi ta nejzajímavější expedice, kterou jsem se kdy odvážila podniknout. Věřím, že jóga a obecně holistický přístup k životu mohou významně zlepšit kvalitu našeho bytí, jak v oblasti fyzického, tak duševního zdraví, napomoci se zvládáním emocí, stresu a zlepšit nejen mezilidské vztahy, ale především přístup sám k sobě.“

 

Simha v překladu ze sanskrtu znamená lev. A my často potřebujeme lví sílu, odvahu a grácii na to, abychom se vydali cestou, kterou opravdu jít chceme (zvláště pokud neodpovídá konvencím okolního davu). A může to být znovu lví odvaha a hravost, kterou potřebujeme, abychom se (pro změnu) uvolnili a oddali životu v jeho celistvosti.

 

Původně mě oslovila HaTha jóga, která vychází z prastarého tantrického učení o práci s energií a čakrami. Již v názvu Ha-Tha, tj. Slunce-Měsíc, je skryta rovnováha mezi energií Jin a Jang, ke které nás harmonická praxe jógy vede a později se připojily techniky z dalších směrů energetické práce a práce s tělem a probouzením jeho přirozené bio-inteligence.

Lekce, kurzy a tématické semináře probíhají v pomalejším meditativním tempu a užijete si na nich trochu toho pohybu i vnímání sebe teď a tady  hluboké relaxaci. Tantrická jóga je zaměřená na vnitřní prožitek. Abychom ten život žili a vnímali v každé buňce. V přítomnosti.

Semináře a kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí prohloubit svou (nejen) jógovou praxi, ale i pro ty, kteří třeba „s tím vším“ teprve začínají. Cvičení je jemné, orientované více na náš vnitřní svět. Věnujeme se propojení těla a mysli a hlubšímu pochopení svého vnitřního světa – svých prožitků. Během jógové praxe si také vysvětlujeme to, jak fungují jednotlivé asány a co se děje v našem těle na úrovni nejen fyzické, ale energetické (čakry), emoční a učíme se pracovat se svou myslí.  Vědomé vnímání našeho fyzického těla a energií v něm nám umožňuje jít pravou cestou tantry, tj. sebepoznání a pochopení zákonů korespondence a rezonance, které fungují v celém vesmíru. Vědomá práce s tělem nám přináší sebepřijetí bez přehnané sebekritiky, uvědomění sebe sama, nadhled a zdraví na různých úrovních – fyzické, psychické i emoční. Máme odvahu objevit svůj vnitřní potenciál a prostě lépe fungovat tak, jak jsme. Teď a tady.  Jak tantra praví: poznej sebe a poznáš celý Vesmír.

 

 

Můj příběh a (nejen) jóga

Jóga pro mne nejsou elegantní jógové pozice, ale společník na mé osobní cestě a neustále se proměňuje její výraz tak, jak se proměňuji já. Má cesta vedla po studiích biochemie a potravinářské technologie a následném budování kariéry k výraznému zpomalení, když mé tělo zatáhlo za záchrannou brzdu a prostě vyplo některé okruhy. Bylo potřeba něco změnit. Hardware i software. V roce 2012 jsem opustila práci produktové manažerky a má cesta za (sebe)poznáváním mě vedla do různých koutů Indie, Thajska, Irska, na Bali a nakonec zpět do Čech, abych pochopila, že možná nejzáhadnější cesty, které podnikáme, jsou dovnitř, do svého nitra.

S cestou za jógou a osobní cestu s jógou přišlo mnohé a já se i díky ní učím neočekávat a být opět zvědavá a zvídavá. Naslouchat svému tělu, dát mu pozornost a zpomalit. Zjemnila jsem přístup k sobě i k jógové praxi – osobní i lektorské. Věnuji se především tantrické józe, která zaměřuje pozornost dovnitř a proudění energie v čakrách, ohnivým rituálům yagna, tanci a jemným hravým technikám kontinuum movement, které probouzejí „živou vodu“ a bio-inteligenci těla. Učí mě zase si umět hrát a nebrat (se) zas až tolik vážně.

Mám pocit, že žijeme v době, kdy se pevné hranice mezi (i jógovými) směry stírají a my si tvoříme svůj osobní koktejl. Do mého koktejlu patří třeba i hořká čokoláda, spousta zelené barvy, ticho a procházky v lese. A také zpěv, hra na harmonium a tanec. Věřím, že je dobré namíchat si takový koktejl, který nám samotným chutná.

Share Button